Termeni si Conditii

  1. Termeni generali

Prin accesarea www. savuros.tv, sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii.

Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului www. savuros.tv (denumite în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www. savuros.tv (denumit în continuare “Site-ul” şi/sau “savuros.tv”), şi are valoarea unei convenţii încheiate între savuros.tv, şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni şi Conditii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

  1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul Siteului (precum şi orice alt material având legătură cu Siteul) trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, newslettere, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la „Conţinut Site”), aparţin Siteului şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deţine o permisiune scrisă din partea savuros.tv.

  1. Utilizarea conţinutului Siteului

Puteţi copia şi printa Conţinutul Siteului doar pentru folosinţa dvs. personală, lipsită de intenţie comercială. În orice alte cazuri, conţinutul Siteului nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea savuros.tv:

  • A. reproducerea sau stocarea Conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
  • B. Modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.
  • C. Îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Siteului asupra Conţinutului.
  1. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

savuros.tv are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

  1. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Orice utilizare a conţinutului Siteului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă.

Copyright © 2018 savuros.tv – Toate drepturile rezervate.